CALL US: 012 644 4300

ARTICLES

Things to consider when going into...

Things to consider when going into business with family and friends

By Dr Eugene Brink Going into business with family and friends could seem like the most natural thing to do. First off, you know and trust them already and these are some of the core elements of any successful business. Your bonds mean that there is more at stake than  … Read more

How to address work-related problems

How to address work-related problems

By Essie Bester The company you work for has decided to not appoint any new employees and your workload triples. Or you arrive at work and find out your boss has been asked to go. Perhaps your colleague has for the umpteenth time received credit for your hard work. Sound  … Read more

Is your hairstyle sabotaging your success...

Is your hairstyle sabotaging your success at work?

By Essie Bester “In an ideal work environment employees are assessed by their work performance only. In reality appearance is almost always taken into consideration unintentionally when a person’s suitability for a job is evaluated,” says Marie Lou Andre, a corporative-image consultant. And in the professional world, where first impressions  … Read more

Coffee boosts teamwork among colleagues

Coffee boosts teamwork among colleagues

By Essie Bester The most unusual team builder ever was recently discovered by researchers. It is that dark, bitter brew that makes meetings a whole lot sweeter ─ coffee. A new study by the University of California has revealed how coffee affects group dynamics: Coffee encourages positive feelings among team  … Read more

When returning to work new parents...

When returning to work new parents should focus on these three things

 By Anja van den Berg Welcoming a new life into the world is a simple human reality. However, in today’s world of work the practicalities of becoming new parents are much more complex. The transition from female employee to mother and then to working mother is a significant shift in  … Read more

VACANCIES

 • Forum Films - Videovervaardiger

  Videovervaardiger Kloofsig, Centurion Om vir die pos in aanmerking te kom, benodig jy ʼn toepaslike kwalifikasie in Rolprentvervaardiging en moet jy oor geskikte ervaring in sagteware soos Adobe Premier Pro / Final Cut / Pro / Adobe After Effects / Adobe Encore / DVD Studio Pro en Adobe Photoshop beskik. ʼn Geldige rybewys dien as verdere vereiste. Uitstekende grafiese ontwerp-, kommunikasie-, interpersoonlike- en aanbiedingsvaardighede sal tot jou voordeel strek. ʼn Natuurlike aanvoeling vir bemarking en kommunikasie sal ook sterk in jou guns tel. ʼn CV en volledige portefeulje van video’s wat deur jou vervaardig is, moet die aansoek vergesel. Indien jy in die profiel pas, stuur asseblief die Afrikaanse weergawe van jou CV aan Minette Keyter via e-pos by minette@forumfilms.co.za voor of op 8 Maart 2017.  Indien jy nie terugvoer ontvang binne drie weke ná die sluitingsdatum nie, kan jy aanvaar dat jou aansoek onsuksesvol was.    

 • Solidariteit - Arbeidsverhoudingepraktisyn: Metaal en Ingenieurswese

  Arbeidsverhoudingepraktisyn: Metaal en Ingenieurswese Solidariteit Twee poste is beskikbaar, onderskeidelik in Kloofsig, Centurion, en Boksburg gebaseer. Om vir die pos in aanmerking te kom, benodig jy: ’n B-graad in arbeidsverhoudinge/menslike hulpbronne of ’n gelykwaardige tersiêre kwalifikasie; toepaslike ondervinding in die bestuur van arbeidsverhoudinge, regsprosesse en onderhandelinge. Ondervinding in die vestiging en instandhouding van vakbondstrukture en die hantering van KVBA-prosesse en ledevergaderings sal tot jou voordeel strek. Uitstekende kommunikasievaardighede, bogemiddelde onderhandelingsvermoëns, goeie menseverhoudinge, administratiewe vaardighede, die vermoë om te organiseer en selfstandigheid is noodsaaklik. Pligte sluit in: arbeidsverhoudinge en diens aan vakbondlede; bestuur van vakbondstrukture en kollektiewe bedinging asook ledewerwing. Ondervinding en kontakte in die metaal- en ingenieursbedryf sal tot jou voordeel strek. Eie vervoer en ’n geldige bestuurderslisensie word vereis en die suksesvolle kandidaat moet bereid wees om te reis en soms uitstedig te wees. Indien jy by die profiel pas, stuur asseblief jou CV (geen sertifikate nie) voor of op 17 Januarie 2017 aan Michelle Marnewick by michellem@solidariteit.co.za. Indien jy nie binne drie weke ná die sluitingsdatum terugvoer ontvang nie, kan jy aanvaar dat ander kandidate vir die werk oorweeg is.

 • SBM - Internskap: Algemene Administrasie (Vaste termyn)

  Solidariteit Beleggingsmaatskappy het tans ’n opwindende geleentheid vir ’n algemene administratiewe intern beskikbaar. Die pos is in Centurion gebaseer. Om te kwalifiseer moet jy ’n naskoolse kwalifikasie voltooi het, of besig wees om af te studeer. Ondervinding in administrasie en menslike hulpbronne sal voordelig wees. Vaardighede wat benodig word, sluit in: wye verskeidenheid administrasie-vaardighede, organisering-, analitiese, luister- en kommunikasievaardighede. Prioritiseringsvermoë, asook die vermoë om goeie menseverhoudinge te vestig en te handhaaf is uiters belangrik. Die persoon moet inisiatief kan neem en binne ’n span asook onafhanklik kan werk, projekte kan dryf en bestuur, detail-georiënteerd wees en ʼn hoë vlak van integriteit handhaaf. Die geskikte kandidaat moet Afrikaans en Engels magtig wees. Indien jy in die profiel pas, stuur asseblief jou Afrikaanse CV (met kwalifikasies) voor of op 20 Januarie 2017 aan Monique Koekemoer per e-pos na mhb.sbm@solidariteit.co.za Indien jy nie binne drie weke na die sluitingsdatum terugvoer ontvang nie, kan jy aanvaar dat ander kandidate vir die pos oorweeg is.  

 • Solidariteit - Administratiewe beampte: Dienskantoor

  Administratiewe beampte: Dienskantoor Solidariteit Boksburg Die pos is in Boksburg geleë. Om daarvoor in aanmerking te kom, benodig jy: ’n Senior Sertifikaat; ’n sekretariële diploma of ’n soortgelyke Nasionale Kwalifikasieraamwerk-kwalifikasie; en drie tot vyf jaar ondervinding as ’n administratiewe beampte of in enige ander administratiewe pos. Rekenaarvaardighede, veral in Excel, Word en Outlook, is noodsaaklik. Die verskaffing van bewyse van kursusse wat gevolg is, sal tot jou voordeel strek. Goeie administratiewe en interpersoonlike organiserings- en kommunikasievaardighede; ’n passie vir dienslewering; kennis van die vakbondwese; en goeie menseverhoudinge sal tot jou voordeel strek. Indien jy in die profiel pas, stuur asseblief jou CV (geen sertifikate) voor of op 20 Januarie 2017 aan Michelle Marnewick by michellem@solidariteit.co.za. Indien jy nie binne drie weke na die sluitingsdatum terugvoer ontvang nie, kan jy aanvaar dat ander kandidate vir die werk oorweeg is.

 • Solidariteit - Junior Navorser

  JUNIOR NAVORSER Solidariteit Die pos is in Kloofsig, Centurion, gebaseer. Om daarvoor in aanmerking te kom, benodig jy ’n toepaslike tersiêre kwalifikasie binne ’n navorsingsomgewing, sowel as ’n geldige rybewys. Bewese navorsingservaring asook ’n voorliefde en sterk aanvoeling vir navorsing, die skryf van verslae en voorleggings sal in jou guns tel. Vaardighede en eienskappe wat tot jou voordeel sal strek, is: Uitstekende taal- en kommunikasievaardighede; goeie interpersoonlike en aanbiedingsvaardighede; die vermoë om in spanverband en onafhanklik te werk; detailgeoriënteerdheid; en goeie rekenaarvaardighede. Die pos fokus onder meer op ekonomiese navorsing en navorsing oor die arbeidsmark; navorsing vir Solidariteit-veldtogte; data- en statistiekverwerkings; die skryf van verslae; en hulpverlening met navorsing oor verskeie peilings. Indien jy aan die profiel voldoen, stuur asseblief jou CV (geen sertifikate nie) voor of op 3 Februarie 2017 per e-pos aan Michelle Marnewick by michellem@solidariteit.co.za. Indien jy nie binne drie weke ná die sluitingsdatum terugvoer ontvang nie, kan jy aanvaar dat ander kandidate vir die pos oorweeg is.

 • AfriForum - Administratiewe Beampte: Digitaal

  Administratiewe Beampte: Digitaal Die pos is gebaseer in Kloofsig, Centurion. Om te kwalifiseer benodig jy ’n Senior Sertifikaat, terwyl ’n Nasionale Diploma in administrasie, kommunikasie of bemarking en kennis van web- of grafieseontwerp in jou guns sal tel. Vaardighede en eienskappe wat tot jou voordeel sal strek, is: Goeie administratiewe-, interpersoonlike- en kommunikasievaardighede; ondervinding as ’n administratiewe beampte; tikvaardigheid; rekenaarvaardighede in verskeie rekenaarprogramme; goeie organiseringsvaardighede; ’n sterk aanvoeling vir AfriForum se bedrywighede; die vermoë om beide selfstandig en as deel van ’n span te werk; kreatiewe probleemoplossingsvermoë; en die vermoë om take volgens prioriteit af te handel. Indien jy in die profiel pas, stuur asseblief ’n Afrikaanse weergawe van jou CV voor of op 9 Februarie 2017 per e-pos aan Minette Keyter by minette@afriforum.co.za Indien jy nie binne twee weke ná die sluitingsdatum terugvoer ontvang nie, kan jy aanvaar dat jou aansoek onsuksesvol was.  

 • Solidariteit - Inbelagent

  Inbelagent Solidariteit Kloofsig, Centurion Vir hierdie pos benodig jy: Matriek of soortgelyke NQF-kwalifikasie; ten minste drie jaar toepaslike ondervinding in ʼn dienssentrum (“call centre”); goeie kennis van die Solidariteit Beweging; administratiewe en kliëntediensvaardighede. Goeie kommunikasie en interpersoonlike vaardighede tesame met die vermoë om aktief te luister strek tot jou voordeel. Jou toewyding daaraan om doelwitte te bereik en jou vermoë om te analiseer en beplan maak van jou ʼn aanwins in ons omgewing.  Sterk administratiewe vaardighede daarby maak van jou die ideale kandidaat. Indien jy in die profiel inpas, stuur asseblief jou CV (geen sertifikate nie) aan Bianca Smit via e-pos bianca@solidariteit.co.za voor of op 8 Februarie 2017. Indien jy nie binne 3 weke na die sluitingsdatum terugvoer ontvang nie, kan jy aanvaar dat ander kandidate vir die pos oorweeg is.

 • Solidariteit - Dienssentrum: Telebemarker/Werwer

  Telebemarker/Werwer Solidariteit Kloofsig, Centurion Die pos is in Kloofsig, Centurion gebaseer. Om vir die pos in aanmerking te kom benodig jy ʼn Senior Sertifikaat, terwyl ’n tersiêre kwalifikasie in bemarking tot jou voordeel sal strek. Ondervinding in telebemarking en belsentrum-ervaring sal in die kandidaat se guns tel. Die posbekleër sal vir die werwing van lede vir die Solidariteit Federasie vir Afrikaanse Beroepsgildes verantwoordelik wees. Vaardighede wat benodig word, sluit in rekenaargeletterdheid, spesifiek kennis van Microsoft Office; uitstekende oorredings- en kommunikasievaardighede; tweetaligheid (Afrikaans en Engels); die vermoë om onafhanklik en in spanverband te werk; die vermoë om taktvol op te tree; goeie tydsbestuur; ’n ingesteldheid op die bereiking van doelwitte; die vermoë om analities te dink; en goeie administratiewe vaardighede tesame met ’n sterk aanvoeling vir detail. Die handhawing van goeie menseverhoudings, aanpasbaarheid, integriteit en ʼn ingesteldheid op diens is ook noodsaaklik in hierdie pos. ’n Telefoonsimulasie sal tydens die onderhoud gedoen word om aansoekers se bedrewenheid in van hierdie vaardighede te toets. Pligte verbonde aan die pos behels onder meer die telefoniese werwing van lede; algemene administrasie; die hantering van navrae; die hersiening van inligting; ledebehoud; die deurgee van statistieke; en algemene kliëntediens. Indien jy aan die profiel voldoen, stuur asseblief jou CV voor of op 15 Februarie 2017 aan Zaskia Vrey by e-posadres zaskia@solidariteit.co.za. Indien jy nie binne drie weke ná die sluitingsdatum terugvoer ontvang nie, kan jy aanvaar dat ander kandidate vir die pos oorweeg is.

 • Projekkoördineerder: Helpende Hand Wolkskool

  Die pos is gebaseer in Kloofsig, Centurion. Om te kwalifiseer benodig jy ʼn toepaslike B-graad en ervaring in die gebruik van tegnologie binne die opvoeding/opleiding omgewing. Ervaring in onderwys kan ook in jou guns tel. Hierdie pos het betrekking op ’n nuwe uitdaging binne Helpende Hand se Skoleondersteuningsentrum om ‘n aanlynplatform te vestig vir ’n Wolkskool (“Cloud School”). Die suksesvolle kandidaat sal verantwoordelik wees vir die vestiging en uitbou van ’n Wolkskool deur die skedulering en uitsaai van opgeneemde en lewende gr 4-12 kurrikulum lesse na skoolgemeenskappe. Die ideale kandidaat sal oor die vermoë beskik om projekte te koördineer op nasionale vlak, en moet kundig wees in “cloud computing” en die gebruik van tegnologie in opvoedkunde. Vaardighede wat tot jou voordeel sal strek is kennis en ervaring van die WordPress-platform; kennis in die gebruik van verskeie programme vir video-redigering en -analise en kennis van mobiele tegnologie. Die suksesvolle kandidaat sal ook ‘n passie hê vir Afrikaans en oor die vermoë beskik om onder druk te werk en by spertye te hou. Indien jy by die profiel inpas, stuur asseblief jou CV (geen sertifikate) voor of op 24 Februarie 2017 aan Sonica Vorster by sonica@helpendehand.co.za Indien jy nie binne drie weke ná die sluitingsdatum terugvoer ontvang nie, kan jy aanvaar dat ander kandidate vir die pos oorweeg is.

 • SFD - Spesialis finansiële adviseur

  Die pos is gebaseer in Kloofsig, Centurion en is vir ʼn spesialis- finansiële adviseur in lewensversekering, beleggings en verwante produkte om diens in Januarie 2017 te aanvaar. Om te kwalifiseer benodig jy ʼn relevante BCom-kwalifikasie en moet jy besig wees, of van voorneme wees om ʼn CFP-kwalifikasie te verwerf. Ten minste twee jaar se ondervinding in die veld van finansiële advies en verwante produkte en dienste is ʼn vereiste. Vaardighede wat benodig word, sluit in goeie organiserings- en kommunikasievaardighede en die handhawing van goeie menseverhoudinge. Die persoon moet onafhanklik kan werk, teiken-gedrewe wees en ʼn hoë vlak van integriteit kan handhaaf. Die suksesvolle kandidaat moet gemaklik in Afrikaans en Engels kan kommunikeer. Indien jy in die profiel inpas, stuur asseblief jou Afrikaanse CV (geen sertifikate nie) voor of op 20 Januarie 2017 per e-pos aan Francois Smit by fsmit@solidariteit.co.za Indien jy nie terugvoer binne drie weke ná die sluitingsdatum ontvang nie, kan jy aanvaar dat ander kandidate vir die pos oorweeg is.

 • Solidariteit - Administratiewe beampte

  Administratiewe beampte Solidariteit Die pos is in Kloofsig gebaseer. Om daarvoor in aanmerking te kom, benodig jy ’n senior sertifikaat; ’n sekretariële diploma of ’n soortgelyke NQF-kwalifikasie; en 1–2 jaar ondervinding as ’n administratiewe beampte, dataverwerker of enige ander administratiewe ondervinding. Uitstekende interpersoonlike, kommunikasie-, administratiewe, tik- en rekenaarvaardighede – veral in Excel, Word en Outlook – is noodsaaklik. Kennis van die vakbondwese sal tot jou voordeel strek. Pligte sluit onder meer in, maar is nie beperk nie tot: dataprosessering, die hantering van algemene navrae en opdaterings op stelsels, skakeling met lede; verslagdoening; notulering van vergaderings; dagboekbestuur en algemene administrasie. Indien jy in dié profiel pas, stuur asseblief jou CV (geen sertifikate nie) voor of op 17 Januarie 2017 per e-pos na Jaco de Lange by jacodl@solidariteit.co.za _________________________________________________ Indien jy nie binne drie weke ná die sluitingsdatum terugvoer ontvang nie, kan jy aanvaar dat ander kandidate vir die pos oorweeg is.

 • Solidariteit - Kommunikasiebeampte: Sosiale media

  Kommunikasiebeampte: Sosiale media Solidariteit Kloofsig, Centurion Die pos is in Kloofsig, Centurion gebaseer. Om daarvoor te kwalifiseer benodig jy ʼn toepaslike nagraadse kwalifikasie in Kommunikasie. Vaardighede wat tot jou voordeel sal strek, is kennis van elektroniese kommunikasie, goeie kommunikasievaardighede asook kennis van sosiale media en verhoudingsbestuur via die kanale. Gevorderde kennis van kommunikasie-integrasie en bemarking sal tot jou voordeel strek. Goeie organisasievaardighede, die vermoë om selfstandig en as deel van ʼn span te kan werk, kreatiewe probleemoplossing en prioritisering is belangrik. Pligte sluit onder meer in die monitering van sosialemediaplatforms en die lewering van kundige insette vir veldtogte en projekte wat op die platforms gevoer word Indien jy aan die profiel voldoen, stuur asseblief jou CV (geen sertifikate nie) voor of op 24 Januarie 2017 aan Juran van den Heever by e-pos juran@solidariteit.co.za . Indien jy nie binne drie weke ná die sluitingsdatum terugvoer ontvang nie, kan jy aanvaar dat ander kandidate vir die pos oorweeg is.

 • Solidariteit Helpende Hand - Admin Beampte: Beurse Afdeling

  Hierdie pos is beskikbaar by ʼn organisasie sonder winsoogmerk wat in Kloofsig, Centurion gebaseer is. Om vir die pos in aanmerking te kom, benodig jy ʼn toepaslike kwalifikasie, asook ervaring in algemene administrasie. Die suksesvolle kandidaat moet ook oor ʼn geldige rybewys beskik. Vaardighede benodig, sluit in goeie organisering- en kommunikasievaardighede, handhawing van goeie menseverhoudinge, administratiewe vaardighede, tik (tikspoed van min 40 w.p.m.) en rekenaarvaardighede. Die pos behels onder meer administratiewe funksies, die hantering van navrae, bou van menseverhoudinge, verslaggewing, opdatering en byhou van databasis, ontwikkeling van administratiewe stelsels, rekordhouding, art 18-kwitansies en skenkings. Stuur jou CV (geen sertifikate) voor of op 20 Januarie 2017 aan Lizanne Coetzee (lizanne@helpendehand.co.za)

 • AfriForum - Finansiële Bestuurder

  Finansiële Bestuurder Die pos is gebaseer in Kloofsig, Centurion. Om te kwalifiseer, benodig jy: ’n Toepaslike B-graad in rekeningkunde of finansiële bestuur; vyf jaar bestuurservaring; ervaring met sterk rekeningkundige blootstelling; ondervinding in belastingwerk en die opstel van finansiële state. Die kandidaat moet sterk ondervinding in die implementering van stelsels en handhawing van kontroles hê. ’n Honneursgraad in finansiële rekeningkunde, ouditkunde of in ’n soortgelyke vakrigting sal in jou guns tel.   Vaardighede benodig, sluit in: kennis van Pastel Evolution en gevorderde Microsoft Office Excel; akkuraatheid; rekeningkundige vaardighede; goeie organisering- en kommunikasievaardighede; handhawing van goeie menseverhoudinge; vermoë om onder druk te werk; administratiewe vaardighede; leierskap- en bestuursvaardighede; tik- en rekenaarvaardighede.   Pligte sluit onder meer in, maar is nie beperk nie tot: bestuur en opleiding van personeel; toesighouding en die opstel van finansiële state; beplanning en finalisering van ouditlêer; oudit- en belastingondersoeke; begrotingsbestuur en maandelikse verslagdoening. Indien jy in die profiel pas, stuur asseblief jou CV voor of op 3 Februarie 2017 per e-pos aan Minette Keyter by minette@afriforum.co.za.   Indien jy nie binne drie weke ná die sluitingsdatum terugvoer ontvang nie, kan jy aanvaar dat jou aansoek onsuksesvol was.

 • AfriForum - Afdelingshoof: Bemarking

  Afdelingshoof: Bemarking Die pos is gebaseer in Kloofsig, Centurion. Om te kwalifiseer, benodig jy ʼn graad in bemarking of ondernemingsbestuur en ten minste drie jaar se bestuurservaring in die bemarkingsbedryf. Kennis van burgerregte sal in jou guns tel. Vaardighede en eienskappe wat tot jou voordeel strek, is: goeie administratiewe-, bestuurs-, interpersoonlike- en kommunikasievaardighede; ondervinding as ’n bestuurder; hoë emosionele intelligensie; roepingsgedrewenheid; probleemoplossing; en rekenaarvaardigheid. Die verantwoordelikhede van die pos behels die bestuur en koördinering van AfriForum se bemarkingsafdeling, wat promosiemateriaal, advertensies, sosiale media, grafiese ontwerp, webontwikkeling, databestuur en algemene bemarkingsaktiwiteite insluit. Daaglikse take sluit tyd- en prioriteitsbestuur in, sowel as projekbestuur, skakeling met interne en eksterne rolspelers en gehaltebestuur.   Indien jy in dié profiel pas, stuur asseblief ’n Afrikaanse weergawe van jou CV aan Minette Keyter by minette@afriforum.co.za voor of op 9 Februarie 2017. Indien jy nie terugvoer binne twee weke na die sluitingsdatum ontvang nie, kan jy aanvaar dat jou aansoek onsuksesvol was.  

 • AfriForum: Distrikskoördineerder - Mpumalanga-Oos

  AfriForum: Distrikskoördineerder Mpumalanga-Oos AfriForum is op soek na ’n koördineerder in Mpumalanga wat kan help om AfriForum-lede se regte in die oostelike gedeelte van Mpumalanga te beskerm. AfriForum se gemeenskapsake-afdeling fokus op plaaslike owerhede wat nie hul grondwetlike verpligtinge nakom nie. Die pos behels onder meer om die plaaslike owerhede tot verantwoording te roep, regstappe teen plaaslike owerhede te loods, korrupsie te ondersoek om sodoende korrupte munisipale amptenare te vervolg, swak dienslewering die hoof te bied, lede te werf en te organiseer, AfriForum se gemeenskapsplan te implementeer, navrae en probleme te hanteer, administratiewe bestuur te behartig, leiding aan gemeenskappe te gee, met die media en plaaslike en provinsiale owerhede te skakel, geskikte provinsiale veldtogte te voer en aktiwiteite te organiseer wanneer nodig. Om daarvoor in aanmerking te kom, benodig jy ’n toepaslike kwalifikasie, ’n geldige rybewys en ’n betroubare voertuig. ’n Opregte belangstelling en ondervinding in projekkoördinering, gemeenskapsveiligheid of omgewingsake sal in jou guns tel. Vaardighede wat tot jou voordeel sal strek is uitstekende kommunikasievaardighede, ’n passie vir dienslewering, goeie administrasie- en organiseringsvermoë, kreatiewe probleemoplossing, sowel as prioritiserings-, tik- en rekenaarvaardighede.   Indien jy in die profiel pas, stuur asseblief ’n Afrikaanse weergawe van jou CV aan Minette Keyter via e-pos by minette@afriforum.co.za voor of op 17 Februarie 2017. Indien jy nie terugvoer ontvang binne drie weke ná die sluitingsdatum nie, kan jy aanvaar dat jou aansoek onsuksesvol was.

 • Solidariteit - Dienssentrum: Uitbelagent

  Dienssentrum: Uitbelagent Solidariteit Kloofsig, Centurion Die pos is in Kloofsig geleë. Om te kwalifiseer benodig jy goeie verbale en geskrewe kommunikasievaardighede, uitstekende interpersoonlike vaardighede tesame met die vermoë om aktief te luister en in ’n span saam te werk. Jou toewyding tot die bereiking van doelwitte, jou vermoë om te analiseer en beplan, entoesiasme, motivering en die bereidwilligheid om te leer, sal van jou ’n aanwins in ons omgewing maak. Daarby maak sterk administrasie-, rekenaar- en tikvaardighede jou die ideale kandidaat. ʼn Senior sertifikaat of ekwivalente NQF-kwalifikasie; rekenaargeletterdheid in die MS-pakket en toepaslike ondervinding in ’n inbelsentrum, administrasie en kliëntediens sal in jou guns tel. Ondervinding van die volgende aspekte sal as ʼn aanwins dien: bel en opvolg van nie-betalers; bevestiging van internet-aansoeke; hantering van kansellasies van lidmaatskap; verwelkoming van nuwe lede; beantwoording van inkomende oproepe soos nodig en algemene ondersteuning van die inbelsentrum. Ervaring in naskoolse administrasieprosesse sal ook in jou guns tel. Indien jy in die profiel pas, stuur asseblief jou CV (geen sertifikate nie) voor of op 15 Februarie 2017 aan Bianca Smit by e-posadres: bianca@solidariteit.co.za Indien jy nie binne drie weke ná die sluitingsdatum terugvoer ontvang nie, kan jy aanvaar dat ander kandidate vir die pos oorweeg is.

 • Solidariteit - Grafiese webontwerper

  Grafiese webontwerper Solidariteit Die pos is in Kloofsig, Centurion, gebaseer. Om te kwalifiseer benodig jy ʼn toepaslike nagraadse kwalifikasie of formele opleiding in grafiese ontwerp met veral ondervinding in die veld van elektroniese grafika. ʼn Persoon wat aansoek doen, moet ongeveer 5 jaar ondervinding hê in webontwerp. Vaardighede benodig, is: ʼn sterk aanvoeling vir visuele uitleg en die gebruik van grafika; uitstekende rekenaarvaardighede in verskeie rekenaarprogramme insluitend woordverwerking; kennis van verskeie programme vir die ontwerp van elektroniese nuusbriewe en webblaaie; kennis van programme soos Dreamweaver, Photoshop en ander ontwerp- en redigeringsprogramme; kennis van en ervaring in die WordPress-platform; kennis van sosialemedia-platforms soos Facebook en Twitter; goeie organiseringsvaardighede. ʼn Sterk aanvoeling vir Solidariteit se bedrywighede; die vermoë om beide selfstandig en as deel van ʼn span te werk; inisiatief te neem waar nodig; kreatiewe probleemoplossingsvermoë; en die vermoë om take volgens prioriteit af te handel sal tot jou voordeel strek. Die ontwerper moet ʼn goeie oog hê vir oop en skoon ontwerpe en moet beskik oor die vermoë om ʼn idee in ʼn ontwerp te verpak. Die persoon gaan onder andere verantwoordelik wees om webbladsye te ontwerp, konsepbeplanning te doen, nuusbriewe te bou en uit te stuur asook elektroniese bemarkingsmateriaal te ontwerp vir platforms soos Facebook, Google Adwords, Twitter ens. Indien jy by die profiel inpas, stuur asseblief jou CV (geen sertifikate nie) voor of op 22 Februarie 2017 aan Lindie de Beer by e-pos lindievz@solidariteit.co.za. Indien jy nie binne drie weke na die sluitingsdatum terugvoer ontvang nie, kan jy aanvaar dat ander kandidate vir die pos oorweeg is.

 • Helpende Hand - Ons Winkel pos
toets-jouself-final

WORK SCALE

Many of us work in a traditional organisational setting, while others work in homes, classrooms, factories, or in the outdoors. Some of us are retirees or volunteers. No matter where we spend our time, at a basic level, we need to do something – and ideally, we need something to look forward to. Career wellbeing is about enjoying what you are doing every day.

People whose career wellbeing is high have something to look forward to do on the day. They also have the opportunity to do things that suit their strengths and interests. They have a strong sense of purpose in life and a plan to attain their goals. In most instances, they have a leader who motivates and inspires them for the future. They also have friends who share their passion.

Source: Well Being, The Five Essential Elements. Tom Rath en Jim Harter

We all have dreams and goals we want to achieve. Planning those dreams and goals is satisfying, and we offer you the tool by which you can do such career planning , whatever industry you work in.

The best way of ensuring that you take the responsibility for your own development is by putting it on paper and to dedicate yourself to the process.

When planning your development and determining your goals always keep the SMART principle in mind:

 • S – SPECIFIC
 • M – MEASUREABLE
 • A – ACHIEVABLE
 • R – REALISTIC
 • T – TIME BOUND

Registreer / Register

Oops! We could not locate your form.

Maak toe / Close